top of page

חדר מורים בבי"ס הס

בשנים האחרונות חדרי המורים החדשים קיבלו מתיחת פנים והפכו למרחבים חדשניים עם עזרים טכנולוגית שונים לשימוש המורים והתלמידים.

בי"ס יסודי הס הינו בי"ס שכונתי שגדל בשל גידול האוכלוסייה בשכונה ואיתו כמות התלמידים והמורים, הגישה החינוכית השתנתה ואיתה הדרישה למרחבי עבודה משודרגים.

חדר המורים הפך מחדר מורים קטן ופורמלי לאזור בלתי פורמלי מעוצב ומזמין לשירות המורים שאליו חשופים גם התלמידים.

מרחב נוח בו משתמשים המורים לקבלת תלמידים לשיחות אישיות בגובה העיניים, מרחב שמביא את המורה והתלמיד ליצירת תקשורת בלתי פורמלית, יותר מזמינה ויותר אישית.

תמונות

bottom of page