top of page
מכון כושר טירה (2).jpg

מכון כושר בטירה

מכון כושר משולב נשים וגברים בשטח של 150 מ"ר.

המבנה הינו מבנה בטון דרוך כך שהשינויים אשר נדרשו לעשות בשטח היו מורכבים ונדרשו חיזוקים והתערבות מהנדס בכל שלבי השיפוץ.

הושם דגש על צבעוניות רכה אך מעוררת ושילוב חומרים נכון, העמודי בטון שנשארו לאחר ניסור חלקי של הקירות חופו בקרמיקה מבריקה בצורת בניה להוסיף עניין של גיוון טקסטורות במרחב.

מכון הכושר חולק למס אזורים, חדר הלבשה ומלתחות, אזור כניסה וקבלה, אזור מכשירים בו ממוקמים הליכונים, מכשירי אליפטיקל ואופנים, אזור משקולות ומתקני כח.

תמונות

bottom of page