top of page
חדר כושר עמישב (2).jpg

מכון כושר בעמישב פתח תקווה

מכון כושר משולב נשים וגברים אשר ממוקם בעיר פתח תקווה בשכונה מעורבת בה מתגוררת אוכלוסייה חילונית ודתית דבר שחייב התייחסות לשילוב בין גברים ונשים במרחב ומענה לצרכים שלהם.

הושם דגש על צבעוניות רכה אך מעוררת ושילוב חומרים נכון.

מכון הכושר חולק ל- 3 אזורים, אזור מכשירים בו ממוקמים הליכונים, מכשירי אליפטיקל ואופנים, אזור משקולות ומתקני כח וחדר פנימי לחוגים.

היה צורך בחדר פנימי גדול לחוגי נשים בשעות השונות של היום, הכניסה לחדר זה ממוקמת בכניסה למכון על מנת למנוע חוסר נעימות כשהמרחב מעורב, בחדר שולבו מראות בקונטור החדר, ארונות אחסון ומכשירי התעמלות שונים.

תמונות

bottom of page