top of page
shutterstock_427241281-1.jpg

מסחרי

אז מה זה עיצוב מסחרי, ההתייחסות היא למבני ציבור דוגמת בתי ספר, ספריות וכדומה, התכנון של המרחבים הללו נובע קודם כל מצרכים שונים בהתאם לשימוש במבנה והאוכלוסייה אשר משתמשת בו.

 

אתגרים של תקנים חוקים ועיצוב, כלומר גם נכון וגם יפה והחיבור ביניהם זה מה שיוצר מבני ציבור הכי משעממים למבנים יפים מעניינים, כאלה שמזמינים אותנו לשהות בהם.

bottom of page