top of page
1.jpg

מעונות סאלם | חורה

הגן ממוקם ביישוב חורה בנגב ומשתייך לרשת מעונות סאלם, הגן תוכנן בהתאם לפרוגרמה של משרד התמ"ת הן מבחינת נתוני המבנה והן מבחינת החלוקה הפנימית תוך ירידה לפרטים בכל כיתה וכיתה עם דגש על בטיחות ונוחות העבודה של הצוות המטפל.

מבנה הגן כולל 3 כיתות מעון מרווחות, פונקציונליות ואסטטיות לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים אשר הותאמו לילדים ולצוות המטפל ליצירת הרמוניה מושלמת ללא תחימת אזורים או הגבלת תנועת הילדים במעון.

כל כיתה קיבלה שילוב צבעים שחזר על עצמו בקירות, בריהוט בטקסטיל ובדקורציה כל זאת על מנת ליצור מרחב עם גירויים נכונים לילדים בהתאם לחתך הגילאים הרלוונטי.

חצר הגן קיבלה התייחסות מבחינת מתקני חצר, חומרי חיפוי לרצפה (דשא ומשטחים בולמי זעזועים), הצללות וחיפוי גדרות על מנת ליצור מרחב מעניין ומוגן לילדים.

תמונות

bottom of page