top of page
אמיר מרחב למידה (2) (1).jpg

מרחב למידה | בי"ס אמיר

בי"ס יסודי בו נבחר מרחב של 50 מ"ר שעבר הסבה למרחב למידה, במרחב תוכננו שולחנות משושים אשר מיועדים לעבודה בקבוצות, כמו כן ניתן להפריד את השולחנות לישיבה במעגל כשהמורה בגובה העיניים עם התלמידים.

נבנתה במה להרצאות TED לתלמידים, חיזוק הביטחון לעמידה והרצאה מול קהל בסביבה בטוחה של חברים קרובים.

שולחנות היקפים ועמדות מחשב לתלמידים ומרחב חיצוני במסדרון עם שולחן בר גבוהה הכל כדי ליצור מרחבי למידה בלתי פורמליים ללמידה ופנאי לתלמידים.

מרחבי למידה חדשניים או בשמם המוכר מרחבי M21, תכנון ועיצוב מרחבים אשר מותאמים לעולם המודרני בדגש על שילוב בין האפקט התכנוני/עיצובי לאפקט הפדגוגי וכמובן האפשרות לחבר את האלמנט החברתי קהילתי בתוך המרחב בהתאם לצורך.

צורת הלמידה משתנה ושמה דגש על מרחבים שיכולים לתת מעוף לצורות למידה חדשניות וקידום מודלים פדגוגים חדשניים.

האפשרות לגרום לתלמידים ללמוד בצורה שונה במרחב למידה שהעיצוב שלו בשילוב מורה עם אג'נדה חדשה, הוא שגורם לתלמידים להיפתח לחומר הלימוד ולהגיע הישגים תוך מיצוי הפוטנציאל שטמון בכל ילד.

תמונות

bottom of page