top of page
סגול1.jpg

רשת גני חב"ד | קרית גת

רשת מעונות גני חב"ד בעיר קריית גת אשר נבנו כקומפלקס גני ילדים לגילאי 3-4, 4-5 , כמקבץ של 7 גני ילדים בנים ובנות אשר לכל מבנה יציאה לחצר מקורה מותאמת גיל משלו.

גני הילדים נבנו בקרית חינוך בעיר מתוך צורך של ילדי השכונה בשל צמיחה טבעית של האוכלוסייה, מתחם זה נבנה באזור של אוכלוסייה מסורתית בה קיימת הפרדה בין בנים ובנות.

גני הילדים עוצבו בצבעוניות רכה ומותאמת לגילאים הרלוונטיים הן מבחינה דידקטית והן מבחינה עיצובית.

בעלי הרשת ביקשו גנים אשר ידברו באותה השפה מבחינה עיצובית, שתמונת הרב תהיה במיקום מרכזי, שימת לב פרטים העיצוביים ואלמנטים הנבחרים דוגמת שימוש בחיות כשרות וכדומה, פרויקט מעניין ומיוחד.

תמונות

bottom of page