top of page
סיפרייה חדרה (1).jpg

ספריה בעמל חדרה

בי"ס עמל חדרה הוא אחד מהתיכונים הגדולים ברשת, בבית הספר קיימת ספרייה בשטח של 400 מ"ר , אשר משרתת את תלמידי התיכון, הרצון היה להפוך את מרחב הספרייה למרחב לימוד פעיל, השטח חולק ל מס' חדרי לימוד פרטניים ללימודי תגבור בקבוצות של עד 5 תלמידים, בצידה השני של הספרייה נבנו 2 חדרים גדולים אשר מופרדים מהחלל הגדול באמצעות קיר אלומיניום על מנת ליצור ניתוק אקוסטי בעת לימוד בקבוצה גדולה (עד 20 תלמידים) אבל עדיין להשאיר את המרחב הוויזואלי מתמשך.

שילבנו במרחב שולחנות לימוד סטנדרטים, שולחנות לימוד גדולים ללמידה משותפת, שולחנות בר ועמדות מחשב, בכל רחבי הספרייה יש מערכת אינטרנט אלחוטית יציבה, מחשבים ניידים ועמדות טעינה ועגינה למחשבים ניידים וטלפונים סלולריים. 

יצירת ספרייה אשר תתפקד כמרחב We Work, כל מרחבי הספריות הבית ספריות עוברות בשנים האחרונות מתיחת פנים ומשנות את ייעודן המקורי והופכות מספרייה ממנה היו משאילים התלמידים סיפרי לימוד וקריאה לשימושם הפרטי למרחבי למידה.

כיום קיים דגש על שימוש הילדים בספרייה כמרחב למידה פרטני וקבוצתי, כל הספרים עברו לדיגיטל וכמו שנאמר "הכל בכף ידינו", בלחיצת כפתור ניתן לדלות מהרשת את כל האינפורמציה הנדרשת וכן ירד הצורך בספרי עיון ואנציקלופדיות.

תמונות

bottom of page